რეგისტრაცია

გთხოვთ რეგისტრაციის გავლამდე ყურადღებით გადახედოთ ფორმულა X-ის წესებს!

რეგისტრაცია კონფერენციისათვის

შეგახსენებთ რომ თქვენს მიერ შექმნილი პროექტი უნდა ერგებოდეს მოცემული 5 კატეგორიიდან ერთერთს:

გადამუშავების ტექნოლოგიებიგანახლებადი ენერგიარობოტი მოწყობილობებისაინფორმაციო ტექნოლოგიებისამეცნიერო კვლევა.

 კონფერენციაში თქვენი გუნდისა და პროექტის დასარეგისტრირებლად უნდა ჩამოტვრითოთ და შეავსოთ სპეციალური აპლიკაციის ფორმა. შევსებული აპლიკაცია დამატებით მასალებთან ერთად, ერთ არქივად შეკრული, უნდა გამოაგზავნოთ მეილზე registration@formulax.ge არაუგვიანეს 2013 წლის 24 მარტისა.

კონფერენციის სააპლიკაციო ფორმა

რეგისტრაცია ვიდეო კონკურსისათვის

ვიდეო კონკურსში თქვენი გუნდისა და ვიდეო ნამუშევრის დასარეგისტრირებლად უნდა ჩამოტვრითოთ და შეავსოთ სპეციალური აპლიკაციის ფორმა. ამავდროულად თქვენი ვიდეო ნამუშევარი უნდა ატვირთოთ ვიდეოსერვის Youtube-ზე ან Vimeo-ზე. შევსებული აპლიკაცია უნდა გამოაგზავნოთ მეილზე registration@formulax.ge არაუგვიანეს 2013 წლის 24 მარტისა.

ვიდეო კონკურსის სააპლიკაციო ფორმა

 

რეგისტრაცია პოსტერების კონკურსისათვის

კონკურსში თქვენი ნამუშევრით მონაწილეობისათვის უნდა ჩამოტვრითოთ და შეავსოთ სპეციალური აპლიკაციის ფორმა. თქვენი ნამუშევარი, შევსებული აპლიკაცისთან ერთად უნდა გამოაგზავნოთ მეილზე registration@formulax.ge არაუგვიანეს 2013 წლის 24 მარტისა.

პოსტერების კონკურსის სააპლიკაციო ფორმა

 

 

რეგისტრაცია მარათონისათვის

მარათონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაცია შეგეძლებათ მარათონის დღეს, ადგილზევე. გთხოვთ თან იქონიოთ პირადობის მოწმობა.